Er is een golf van burn-out moeders opkomst

Nieuws

Veel moeders doen steeds meer terwijl hun batterij leger raakt. Het kost met de dag meer moeite om haar batterij weer op te laden. Ze is in een vicieuze cirkel terecht gekomen die haar ongemerkt steeds dichter bij een burn-out brengt. Een “moeder burn-out preventieplan” is hard nodig om het tij te keren.  

Het aantal vrouwen wat een burn-out krijgt is in de afgelopen 5 jaar verdubbeld. Ruim 1,5 miljoen vrouwen kampten in 2019 met burn-out klachten. Dit volgens de nieuwste cijfers van het CBS. In 2015 was dit 9,4 % van de vrouwen en vorig jaar is dit gestegen tot 18,2%. Deze getallen staan los van de huidige coronastress die veel moeders ervaren.


Burn-out

 Een burn-out ontstaan wanneer de stress groter wordt en de energie minder. Als er steeds meer vanuit de automatische piloot gereageerd wordt en ondanks alles wat iemand doet, toch het gevoel heeft dat het niet goed genoeg is. Omdat vrouwen gevoeliger zijn voor stress hebben ze ook meer kans op een burn-out.

Het is evident dat moeders de afgelopen tijd veel extra stress ervaren. Ze hebben er een aantal rollen (zoals bijvoorbeeld juf en mantelzorger) bij gekregen en hebben zich steeds meer weggecijferd. In mijn praktijk zie ik dat moeders zich te kort voelen schieten ten opzichte van hun gezin, hun baas, hun vriendinnen. Ze lopen de hele dag te rennen, maar hebben niet het idee dat het genoeg is. Ze zijn moe, maar weten niet meer hoe te stoppen. Ze zijn vastberaden om het vol te houden tot na de corona. Maar dan?


Vrouwen zijn gevoeliger voor stress

Ze ervaren niet alleen vaker stress, maar de stress houdt ook langer aan. Volgens M. Poos van het RIVM hebben vrouwen bijna twee keer zoveel, als mannen, last van stress gerelateerde klachten.

Helaas is er nog weinig duidelijk over wat de oorzaak is dat vrouwen zoveel gevoeliger zijn voor stress. Wat wel bekend is, is dat de hoge mate van emotionele betrokkenheid bij het werk en het feit dat vrouwen vaker emotioneel belastende banen hebben, een rol spelen. In het huidige coronatijdperk worden beroepen als verzorgenden, kinderopvang, verpleegkundigen, leerkrachten, journalisten en artsen voor meer dan 50% door vrouwen uitgevoerd. Dit alles maakt het aannemelijk dat het percentage burn-outs onder vrouwen en vooral bij moeders, de aankomende tijd sterk toe zal nemen.  

 

De vicieuze cirkel

Hoe ziet de vicieuze cirkel er bij moeders uit? Als er sprake is van een onzekere of stressvolle situatie (wat het coronatijdperk zeker is), dan floept bij vrouwen de ingebakken zorgzaamheid aan. Deze reactie op stress is nog steeds gerelateerd aan de oertijd. Mannen gaan het gevecht aan of vluchten en vrouwen gaan verzorgen en vrienden maken. Ze willen dat hun kinderen veilig zijn en willen andere vrouwen om zich heen die hen kunnen helpen bij het garanderen van een veilige omgeving.

In deze situatie waarin het contact met andere vrouwen of moeders lastiger is dan anders, stappen veel vrouwen in de valkuil van zichzelf wegcijferen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun gezin, voor hun baan en voor alle nieuwe rollen die ze erbij gekregen hebben zoals juf en mantelzorger. Ze leveren steeds meer van zichzelf in, in een poging om toch alles gedaan te krijgen. Dit heeft tot gevolg dat ze dag en nacht aan het werk zijn en zich schuldig voelen zo gauw ze vijf minuten op de bank zitten. De volgende stap is dat hun hormonen uit balans raken, de onrust en de stress groter worden en ze al weer in het volgende rondje van de vicieuze cirkel zitten, voordat ze er erg in hebben. Ze raken hun focus kwijt en gaan alleen maar harder rennen om het voor elkaar te krijgen.

 

De rol van hormonen

Bij vrouwen wordt in tijden van stress oxytocine aangemaakt (het knuffelhormoon). Doordat ze voor de veiligheid zorgen en niet fysiek in actie komen blijven de stresshormonen langer in het lichaam aanwezig en blijft er een gevoel van stress en onrust bestaan, ook als de situatie weer rustig is. De cortisolspiegel blijft hoog, wat een negatief effect op zowel de fysieke als psychische gezondheid heeft.

Het is evident dat het voor iedereen, onze hele samenleving, van belang is dat onze moeders op de been blijven. Ook na het coronatijdperk.

 

Wat kun je doen om het tij te keren?

In het boek mama pubert mee vind je veel tips, zoals:

- maak tijd voor jezelf

- zet jezelf op de eerste in plaats van op de laatste plaats

- zorg voor voldoende beweging

- zoek vriendinnen op

- plan ontspannende activiteiten; ga ik bad liggen, lees een boek, etc.

- maak een to-feel lijstje in plaats van een to-do lijstje

 

Wil jij niet in die burn-out terecht komen?

Wil je vanaf nu goed in je vel zitten en je stress van de afgelopen tijd loslaten? Maak een afspraak via nelly@talentwoman.nl voor een “moment voor mama gesprek” In de week van 11 mei heb ik extra tijd in mijn agenda vrijgehouden om jou te ondersteunen.