Mama pubert mee

Nieuws

Het algemene beeld is dat een moeder met jonge kinderen het zwaar heeft. Regelmatig te weinig slaap en zorgen of de kinderen zich wel goed ontwikkelen. De stress van de moeder met een of meer pubers is minder zichtbaar, maar het blijkt een stuk stressvoller te zijn.

In het kader van de week van de opvoeding aandacht voor onze moeders met pubers en antwoord op de vragen: ‘waar komt deze stress vandaan?’ en ‘hoe kunnen moeders hier het beste mee omgaan’.   

 

Hoe het voelt om moeder te zijn

In 2016 is er in Amerika onderzoek gedaan naar ‘hoe het voelt om moeder te zijn’. Suniya Luthar en Lucia Ciciolla komen, in dit onderzoek, tot de conclusie dat moeders met kinderen in de puberteit de meeste stress ervaren. Ze voelen zich eenzamer, verantwoordelijker en onzekerder over hun rol als moeder, dan toen hun kinderen jonger waren.

Het onderzoek laat zien dat moeders emotioneel extra sterk reageren op de puberteit. Ze zijn gefocust op hun kind en zien het moederschap als een van de belangrijkste taken in hun leven.

De puber maakt zich los, ontwikkelt zich en wordt steeds meer een eigen persoon. Hij wil zelf dingen uitproberen en hij ervaart dat moeder niet meer op alle vragen antwoord kan geven.

Veel moeders voelen zich door het gedrag van hun puber afgewezen als moeder, in plaats van dat ze het koppelen aan de puberteit als levensfase. Zo ontstaat er een gevoel van leegte, onzekerheid en gebrek aan voldoening in het dagelijkse leven.

 

Het transformatieproces

Pubers zitten in een transformatieproces. De lichamelijke veranderingen zijn duidelijk zichtbaar, maar ook in het hoofd gebeurt veel. Vragen als: ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’ staan centraal. Hormonen en onzekerheid spelen in deze periode een grote rol.

Dit is voor moeders niet anders. De vraag ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’ spelen ook voor haar nu haar rol als moeder een andere invulling krijgt. En hormonen gaan ook opspelen, als is dit op een andere manier.

De puber houdt zijn moeder een spiegel voor, wat voor heftige reacties en onzekerheid zorgt. Dit gebeurt precies op het moment dat er van de moeder gevraagd wordt om los te laten en vertrouwen te hebben in haar pubers.

Het is voor moeders belangrijk dat ze aandacht aan zichzelf besteden en zorgen dat ze genoeg energie en zelfvertrouwen hebben of ontwikkelen. Zodat ze ook in de puberteit een goed voorbeeld zijn voor hun pubers en ze inspireren om hun eigen weg te gaan.

 

Alleen voelen

Er zijn veel moeders die hier mee worstelen. Ondanks dat ze zich alleen en onzeker voelen, delen ze hun verhaal maar weinig. Het perfecte plaatje bij de buren houdt ze tegen en ook het feit dat ze de ouders van de vrienden van hun puber(s) niet of nauwelijks kennen.   

 

Moeders van pubers kunnen hun stress verminderen door:

  • Liefde

Onvoorwaardelijke liefde helpt pubers om het vertrouwen in zichzelf op te bouwen. En wees als moeder lief voor jezelf.

  • Goede voorbeelden geven.

Er is niets wat zo krachtig werkt als voorbeeld gedrag. Dat geldt niet alleen als kinderen jong zijn, maar zeker ook voor pubers.  

  • Tijd voor jezelf

Het is nodig om afstand te kunnen nemen van de situatie en je niet te laten meesleuren door de waan van de dag.

  • Contact met andere moeders

Verhalen uitwissen en elkaar positief ondersteunen helpt moeders zich minder eenzaam en meer competent te laten voelen.

 

De informatie komt uit het boek: Mama pubert mee. Een boek waarin de moeder centraal staat en haar laat zien hoe ze meer energie en zelfvertrouwen ontwikkeld en haar pubers kan inspireren om hun eigen weg te gaan.

Dit boek ligt begin november in de winkels en is te bestellen via deze website.